Make your own free website on Tripod.com

SEMOGA BERJAYA!

 

 

LATIHAN

 

Soalan 1

Soalan 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA

HOME

NEXT

 

ARAHAN :

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

 

SOALAN 1

Lengkapkan jadual dibawah:

 

Kategori

Contoh Haiwan

Herbivor

 

 

 

Karnivor

 

 

 

Omnivor

 

 

 

 

SOALAN 2

Apakah maksud perkataan dibawah?

 

Herbivor

 

 

Karnivor

 

 

Omnivor